بازار خرید و فروش لباس کار
خانه / عروسک های فانتزی

عروسک های فانتزی

نام محصول : پژواک دختر و پسر

مشخصات فنی : لباس ها قابل تعویض و قابل شستشو می باشند.
 لباس ها با کیفیت درجه یک  دوخته شده اند.
کیف و کوله و کفش ها با چرم مصنوعی  کار شده اند.
چسب کفش ها کاملا محکم و مقاوم می باشد.
بدن عروسک با الیاف قابل شستشو پر شده است.
سر و دست عروسک  ها متحرک و پا ها قابلیت ایستایی بسیار عالی دارند.
موها روی سر  عروسک ها کامل کار شده اند.

سایز : ۳۳ الی ۳۵ سانتیمتر

قیمت : ۳۵۰/۰۰۰ تومان  با جعبه

هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد.

عروسک های دست ساز

عروسک

نام محصول : پژواک دختر

مشخصات فنی :لباس ها قابل تعویض و قابل شستشو می باشند.
لباس ها  باکیفیت درجه یک دوخته شده اند .
کیف وکفش با چرم مصنوعی کار شده اند.
بدن عروسک با الیاف قابل شستشو پر شده است .
سر و دست عروسک ها متحرک و پاها قابلیت ایستایی بسیار عالی دارند.
موها روی سر عروسک کامل کار شده اند.

سایز : ۳۳ الی ۳۵ سانتیمتر است .

قیمت : ۲۰۰/۰۰۰ تومان با جعبه

هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد.

پژواک دختر

پژواک دختر

نام محصول : پژواک  پسر

مشخصات فنی : لباس ها قابل تعویض و شستشو می باشند .
لباس ها با کیفیت درجه یک دوخته شده اند .
کوله و کفش با چرم مصنوعی کار شده است .
بدن عروسک با الیاف قابل شستشو پر شده است.
سر و دست عروسک ها متحرک و پاها قابلیت ایستایی بسیار عالی دارند.

سایز : ۳۳ الی ۳۵ سانتیمتر است .

قیمت : ۱۷۰/۰۰۰ تومان با جعبه

هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد .

پژواک پسر

پژواک پسر

نام محصول : لنا قرمز 

مشخصات فنی : لباس ها قابل تعویض و قابل شستشو می باشد . 
لباس ها با کیفیت درجه یک دوخته شده اند .
کفش عروسک از چرم مصنوعی می باشد و با چسب کاملا مقاوم و محکم کار شده است .
بدن عروسک از الیاف قابل شستشو پر شده است .
سر و دست عروسک متحرک و پا ها قابلیت ایستایی بسیار عالی دارند . 

سایز : ۳۳ الی ۳۵ سانتیمتر می باشد . 

قیمت : ۲۰۰/۰۰۰ تومان با جعبه

هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد .

عروسک لنا

عروسک لنا

عروسک لنا

نام محصول : لنا سورمه ایی

مشخصات فنی : لباس ها قابل تعویض و قابل شستشو می باشد . 
لباس ها با کیفیت درجه یک دوخته شده اند .
کفش عروسک از چرم مصنوعی می باشد و با چسب  کاملا مقاوم و محکم کار شده است .
بدن عروسک از الیاف قابل شستشو پر شده است .
سر و دست عروسک متحرک و پا ها قابلیت ایستایی بسیار عالی دارند .

سایز : ۳۳ الی ۳۵ سانتیمتر است .

قیمت : ۲۰۰/۰۰۰تومان با جعبه 

هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد .

عروسک لنا

عروسک لنا