بازار خرید و فروش لباس کار
خانه / عروسک های مشاغل

عروسک های مشاغل

نام محصول : پزشک  (۱)

مشخصات فنی : لباس ها قابل تعویض وقابل شستشو می باشند.
لباس ها با کیفیت درجه یک دوخته شده اند.
کفش با چرم مصنوعی کار شده است .
بدن عروسک با الیاف قابل شستشو پر شده است .
سر و دست عروسک متحرک و پاها قابلیت ایستایی بسیار عالی دارند.
موها روی سر عروسک کامل کار شده است.

سایز : ۳۳ الی ۳۵ سانتیمتر است .

قیمت : ۲۳۰/۰۰۰ تومان

هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد.

پزشک 1

پزشک 1

پزشک 1

نام محصول : پرستار  (۱)

مشخصات فنی : لباس ها قابل تعویض وقابل شستشو می باشند.
لباس ها با کیفیت درجه یک دوخته شده اند.
کفش با چرم مصنوعی کار شده است .
بدن عروسک با الیاف قابل شستشو پر شده است .
سر و دست عروسک متحرک و پاها قابلیت ایستایی بسیار عالی دارند.
موها روی سر عروسک کامل کار شده است.

سایز : ۳۳ الی ۳۵ سانتیمتر است .

قیمت : ۲۳۰/۰۰۰ تومان

هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد.

پرستار 1

پرستار 1